Belçika Nakliye

Belçika ile Türkiye arasında gerçekleştirdiğimiz lojistik hizmetleri farklı ulaşım yollarından faydalanabilir:

 • Karayolu Ulaşımı
 • Denizyolu Ulaşımı
 • Havayolu Ulaşımı
 • Demiryolu Ulaşımı

Kullanılan ulaşım yollarını belirleyen temel faktörler vardır:

Yükün İçeriği: Taşınacak yükün cismi özelliklerine göre havayolu ya da karayolu kullanılabilir; şayet yükün tonajı çok fazlaysa denizyolu ulaşımı en doğru seçenek olacaktır.
Taşınacak Mesafe: Mesafenin uzaklığı, farklı ulaşım yollarının aranmasına sebebiyet verir. Kıtalar arası ulaşımlarda Ro-Ro taşımacılığın tercih edilmesindeki ana sebep budur.
Varış Noktası: Taşınacak malzemenin transfer noktası, karayolu ulaşımını zorunlu kılabilir. Liman dışındaki ücra transfer noktalarında mecburi farklı ulaşım yollarını kullanılır.
Transfer Süreci: Yüksek tonajlarda olmayan yüklerin transfer sürecinde havayoluna başvurulabilir. Denizyolu, en hesaplı transfer seçeneği olsa da kıtalararası ulaşımlar bazen ayları bulur.


Parsiyel Nakliye
Parsiyel nakliye, farklı kurum ya da kişilerin aynı güzergahtaki yüklerini tek bir konteyner veya araç içerisinde transfer eder. Transfer süreci, belirli periyotlar halinde olur. Ay içerisinde önceden tanımlanmış güne göre parsiyel nakliyecilik yapılır. Varış noktasından mikro dağıtım alanlarına yapılacak transferlerin önceden belirlenmesi mümkündür; dolayısıyla parsiyel nakliye hizmetinde esnek güzergah imkanı da vardır. Parsiyel taşımacılığın genel avantajları:

 • Parsiyel nakliye sayesinde yerel ya da uluslararası kargo firmalarınca taşınması mümkün olmayan orta çaptaki hacimli yüklerin taşınması mümkündür.
 • Parsiyel nakliyenin hitap ettiği müşteri ticari alanda olduğu gibi ticari olmayan yalnızca günlük kullanıcı alanını da kapsar.

Komple Taşıma
Komple taşıma hizmeti, parsiyel taşımacılıktan farklı olarak transfer işlemini yapan araç ya da konteyner içerisinde yalnızca bir kişinin yükünü taşır. Bütün bir konteyner bir kişiye ayrıldığı için taşınacak yükün konteyneri doldurması ya da bu hizmeti talep eden kişinin tüm konteyneri kapatması gerekir.

 • Komple taşıma hizmeti, bir konteyneri kapsadığı gibi çok daha yüksek filoları ifade edebilir.
 • Komple taşımacılıktaki yükün taşıma aracına yüklendiği gibi ulaştırılması imkanı vardır; zira belirli kontrol noktaları haricinde aracın yükü sabittir.

Kombine Proje Taşımacılığı
Kombine proje taşımacılığı, modlar arasındaki taşımacılığın genel adıdır. Bunun nedeni komple taşımacılık hizmetinde farklı ulaşım yollarının kullanılması ya da duruma özel çözümler üretilmesidir. Bu sebepten kombine taşımacılığın tanımı halen tartışmalı olarak kişiden kişiye değişiklik arz eder.

Aslına bakılacak olursa kombine taşımacılık karma taşıma sistemi olarak da ifade edilir; dolayısıyla kombine taşımacılığın içinde farklı taşımacılık tipleri veya mükemmel transfer için gereken her şey vardır.

Kombine taşımacılığın kapsadığı transfer çeşitleri:

 • Multimodel Taşımacılık: İki farklı ulaşım yolunu kullanılmasıyla olur.
 • İntermodel Taşımacılık: İkiden fazla ulaşım yolunun kullanılmasına denir.

Kombine taşımacılık, sık sık intermodel taşımacılıkla eş tutulduğunda birbirlerine benzer yönleri vardır; fakat kombine taşımacılığın genel olarak üst bir kapsam olduğunun unutulmaması gerekir. Kombine taşımacılıkta çok daha farklı hizmet grupları bulunur.

Kombine taşımacılık, üç ana unsuru birbirine bağlayarak hayat bulur:

 • Fiziksel Aşama: Mal, iki farklı ulaşım yolundan birbirine aktarılır. Deniz- Kara gibi.
 • Bilgi Akışı: Nakliyeci, aracı, tedarikçi veya terminaller arasında bilgi kontrolü sağlanır.
 • Belge Süreci: Yük bilgileri gümrük, sigorta, güvenlik alanlarında belgelenerek sorunsuz transfer gerçekleştirilir.

Belçika Denizyolu
Belçika ile Türkiye arasında yalnızca karayolu kullanılarak taşımacılık hizmetleri yapılabilir.

Unimodel Taşımacılık: Yalnızca bir ulaşım yolunun kullanılmasıyla yapılır. Karayolu, unimodel taşımacılıktaki tek seçenektir.
Denizyolu taşımacılığı, kombine taşımacılığa girerek iki ülke arasında özellikle yüksek tonajdaki yüklerin transfer edilmesinde önemli bir rol oynar. Transfer edilecek yük, konteynerlere yüklendikten sonra yük gemilerine taşınır. Bu alanda doğrudan konteynerlerin yüklenebileceği gibi aynı zamanda tırların da gemi içerisine yerleştirilmesi mümkündür.

Denizyolu, iki ülkenin limanları arasındaki ulaşım kanalı olarak kullanılır. Belçika’daki Antwerp ya da Zeebrugge limanları ülkemizle Ambarlı, İskenderun, Aliağa limanlarını üzerinden mal sevkiyatı yapar. Benzer sevkiyat, demiryolu ya da havayolu ulaşımları için de mevcuttur; fakat taşınan yüklerin kapasitesi doğrudan farklılık arz eder.

 Demiryolu ulaşımında Ro- La taşımacılığı vardır.

Ro-La Taşımacılğı: Ro- La taşımacılığında konteyner ya da konteyner yüklü araçlar, doğrudan trenlere yüklenerek trenler ile taşınır.
Demiryolu taşımacılığın mevcut kapasitesi havayoluna göre çok daha fazla olduğunda ağır yüklerin taşınması adına ekonomik tarafta bulunur. Transfer işlemi, hızlı yapılmak zorundaysa kargo uçaklarıyla havayolunun tercihi de mümkün hale gelir. Duruma göre talebiniz doğrultusunda hem havayolu hem de diğer ulaşım yollarını kullanarak sizin için gerekli transferleri sağlayabiliriz.